måndag 24 februari 2014

Välkommen till "Det generösa livet!"

Det generösa livet är en serie med daglig läsning under fem veckor. Materialet är översatt från danska. Med start i oktober 2013 hade vi i Livsglädje Landskrona en gudstjänstserie utifrån detta tema. Du hittar en länk till den predikan som introducerar temat i början av varje veckas läsning. I menyn till vänster finns också en introducerande text. Den dagliga läsningen kommer i de följande posterna. Dessa texter finns också nedladdningsbara på församlingen Livsglädje Landskronas hemsida.

Genom din dator eller mobil kan du starta dagen med en kort läsning och bön. Vi tror att denna möjlighet till fördjupning genom eftertanke och bön ger dig en möjlighet att skapa goda vanor och rum för Gud att forma ditt liv.

Håkan Kenne och Emanuel Nielsen
Pastorer i Livsglädje Landskrona

Koffertfisk och stjärnvimmel - om Gud och en fantastisk värld

Daglig läsning vecka 1

Här följer den dagliga läsningen för den första veckan. Innan du börjar föreslår vi att du bestämmer dig för en rytm där du får tid för läsningen och bönen varje dag. I menyn till vänster finns en länk till det vi kallar för en Andlig dagbok, som kan vara ett hjälpmedel till din eftertanke. På församlingen Livsglädjes hemsida hittar du också fler förslag på hur du kan ge Gud utrymme i ditt liv. Du kan börja veckan med att lyssna till en predikan utifrån veckans tema av Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona. Där finns även den dagliga läsningen nedladdningsbar. I menyn till vänster hittar du också en introduktionstexten till veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag. Den här första veckans läsning bjuder in dig till att glädja dig över Guds skapelse.Måndag

Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
1 Moseboken 1:3-4

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Psalm 36:10

Ljuset skapades först. Det är för att förstå: utan ljus inget liv. Med det finns en djupare förklaring bakom det ljus som skapades den första dagen (sol, måne och stjärnor skapas först den fjärde dagen). Det första ljuset Gud skapar är det särskilda ljuset som allt det skapade skall ses i, nämligen det ljus som Gud ser livet och världen igenom – att det är gott det här!

I vilket ljus ser du på omvärlden?

Be
Flimrande färger
genom fönstret i mitt sovrum
Kylig, frisk luft genom det öppna fönstret
Himlen färgad röd av morgonsolen
Välkommen dag från Gud
Var med mig, Gud, idag.

Ta ett steg
Uppehåll dig idag mer utomhus än du normalt brukar göra. Gå t ex en promenad eller se till att ta dig ut i alla de pauser som du får under dagens lopp.


Tisdag

Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet… Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:6-7, 10

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? 
Psalm 8:2-5

Skapelseberättelsen är inte naturvetenskap men Bibelns grundläggande berättelse om att Gud har full koll på allt. Livet är inte kaos och vi är inte utelämnade till opersonliga eller demoniska krafter. Då skapelseberättelsen skrevs ner var det en revolutionerande tanke att det fanns en Gud som hade kontrollen. Det betyder att livet kan levas tryggt. Inte i rädsla.

Be
När jag tänker att allt är kaos
när det är mycket som jag fruktar
så möt mig Gud

Ta ett steg
Är det något som du länge har önskat få ordning på, kanske en garderob, ett skrivbord, en kökslåda, dina bankpapper eller något annat, så avsätt lite tid idag till att få det gjort.


Onsdag

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.
1 Moseboken 1:11-12

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 
Johannesevangeliet 15:5

Plantor med frö och träd som bär frukt med kärnor. Det är dessa bilder som talar till oss om att allt är skapat till att växa och utvecklas. Det gäller plantor, träd, fiskar, fåglar, djur och människor. Var gång Gud skapar hör vi som en refräng: ”Det var gott!”

Vi är inte perfekta eller färdiga. Dessvärre tror vi ibland att vi skall vara just det. Det ger oss en syn på våra egna liv som ödelägger. Vi jagar det perfekta och försöker dölja det som brister.

Överväg vad det betyder för hur du tänker om dig själv och ser på andra, när det inte är det perfekta du söker med din blick, utan det goda.

Be
Käre Gud, ibland är jag mycket hård mot mig själv
och hård mot andra, eftersom jag tror att allt skall vara perfekt.
Men du vill det goda och det är nog.

Ta ett steg
Köp en ny planta till din fönsterbräda eller ge lite gödning till de växter som länge har varit försummade.


Torsdag

Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:14-18

Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus. 
2 Samuelsboken 22:29

Solen och månen skall lysa över jorden, säger Gud. Idag vet vi mer om solens betydelse. Fotosyntes, klimat, väderförhållanden och mycket mer är beroende av solen. Solens massa utgör 99% av hela solsystemets massa. Det innebär att jorden och andra planeter, asteroider o s v tillsammans bara utgör 1% av solsystemets massa! Det är faktiskt mera passande än man kan föreställa sig att använda solen och dess ljus som en bild för Gud.

Be
Jesus du kallas ”morgonrodnaden som besöker oss från ovan”
Besök mig idag. Ge mig ljus på min väg och energi till allt gott.

Ta ett steg
Tänd ett stearinljus eller flera när du äter kvällsmat idag.


Fredag

Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:20-21

Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. 
Romarbrevet 1:20

I havet (hos koffertfisken), under jorden, på jorden och i luften finns många exempel på hur mångfaldigt och starkt livet är. Trots det är det lätt att gå igenom vardagen utan att förvänta sig att möta något gudomligt där. Men i den minsta detaljen och i den mest triviala vardagligheten kan vi möta Gud och bli mötta av honom.

Hur möter Gud dig idag?

Be
Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek, genom vilken du uppehåller din skapelse.

Ta ett steg
Ge mat till fåglarna utanför ditt fönster eller till änderna nere i parken. Om du har barn eller barnbarn så gör det tillsammans med dem.


Lördag

Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”… Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. 
1 Moseboken 1:24-28, 31

Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. 
Jesaja 6:3

En präst bad en gång: ”Kära Gud, tack för att du skapade giraffen för att underhålla oss.” Den förklaringen av vad en giraff är, är lika god som alla andra.

Det hävdas att det största hotet mot naturens rikedom och variation är den västliga, kristna kulturens uppfattning att natur och djur enbart är råvaror.

Be
Gud, jag tackar dig att jag är underbart skapad.

Ta ett steg
Ät ekologisk, vegetarisk mat idag.


Söndag

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. 
1 Moseboken 2:1-3

En rabbin ger en god förståelse av dessa verser genom att översätta dem så här: ”Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den helig, för på den dagen vilade han inför allt det arbete han fortsatt skulle utföra i det han hade skapat.”

Alltså, Gud vilade både efter det arbete han redan hade utfört och för att vara utvilad inför allt det arbete som var kvar att utföra.

Den 1 januari 1973 förändrades almanackorna så att måndag blev den första veckodagen. Fram till dess hade söndagen varit veckans första dag. Skulle söndagen och gudstjänsten få ny betydelse för dig om det inte är den dag som avslutar veckan, men dagen då en ny startar?

Be
Påminn mig om din bild djupt inom mig
Påminn mig om det ljus du ser mig i
Ge mig stillhet i tankarna och vila i kroppen
Så jag igen får resa mig och vara din medarbetare i det som du säger är gott

Ta ett steg
Ta idag dina steg lite långsammare än du brukar.

Dagar och skelett - om Guds vilja och våra möjligheter

Daglig läsning vecka 2

Här följer nu den dagliga läsningen för den andra veckan. Börja gärna med att lyssna till en predikan utifrån veckans tema av Emanuel Nielsen, pastor i Livsglädje Landskrona. Där finns även den dagliga läsningen nedladdningsbar. I menyn till vänster hittar du också introduktionstexten till veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. 
5 Moseboken 30:11-14

Guds vilja är inte ofattbar eller ouppnåelig. Den är livs- och jordnära. Den handlar om våra liv och vår vardag. Den handlar om vad vi gör, vad vi säger, hur vi är trofasta.

Hur är det synligt i ditt liv idag?

Be
Gud, var nära mig idag
var i min mun och mitt hjärta
var i min tanke och i mitt handlande
så att det jag gör, gör jag i dig
så att det jag säger, säger jag i dig
så att den jag är, är jag i dig.

Ta ett steg
Försök att inte tala för mycket idag. Ge dig istället tid att lyssna till Gud och människor runt omkring dig.


Tisdag

Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Kolosserbrevet 1:18-20

Allt vad Gud är finns i Jesus. När vi ser på Jesus ser vi vem Gud är och vad Gud vill.
Vi är skapta till Guds avbild för att likna och leva ut det.

Hur ser du Guds bild i människor omkring dig?

Be
Gud, jag vill gärna förstå
vad det betyder att du är i mig
och i alla jag möter

Ta ett steg
Se till att du hälsar på dina grannar idag.


Onsdag

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva. 
Lukasevangeliet 10:25-28

Hela mitt hjärta, också det sårade?
Hela min själ, också när jag är förtvivlad?
Hela min styrka, också när jag inte orkar?
Hela mitt sinne, också det mörka?

Vi kan inte älska Gud med bara vår fina, vackra sida för då älskar vi honom inte helt. Gud omfamnar hela livet, för han känner till allt och vill vara en del av allt. ”Gör det, så får du leva”, säger Jesus.

Be
Gud, välsigna himlen över mig
jorden under mig
din avbild i mig
dagen, som ligger framför mig
livet, som är i mig

Ta ett steg
Krama fem människor idag


Torsdag

En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 
Matteusevangeliet 13:3-8

Bonden har massor av utsäde. Han är inte rädd för att kasta ut överallt.

Han är generös. Det är tillräckligt. Istället för att hela tiden räkna ut om det kan betala sig att göra något, kanske vi bara ska se till att göra det vi vet är gott.

Be
Gud, min far
du som ger och ger - för det är sådan du är
hjälp mig att ta emot idag
till att vara en god jord

Steg i tro
Be för en annan människa idag. Om du har möjlighet gör det gärna tillsammans med den.


Fredag

Och Jesus sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” 
Markusevangeliet 4:30-32

Det ser inte ut som vi trodde. Så är det ofta med det Gud gör. Det är annorlunda, mindre än vad vi räknat med. Och vi missar det så lätt.

Men det är fullt med möjligheter och fullt med liv om vi ger det plats, så att det kan växa till och utvecklas.

Finns det något du behöver ge utrymme för idag?

Be
Gud, jag ger dig plats
i mina tankar
i mina ord
i mitt liv

Ta ett steg
Ge en människa en komplimang idag. Gärna någon som inte hade förväntat sig det, men som du upplever gör något gott - även om det är något litet.


Lördag

”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 
Johannesevangeliet 2:10-11

Jesus förvandlar 600-700 liter vatten till vin. Det är nästan för mycket av det goda – men bara nästan! För det goda kan man bara nästan få för mycket av. Det småsura, det glädjelösa, det medelmåttiga och instängda, det förkrympta och småaktiga – det kan vi få för mycket av. Men det goda, tro och hopp, livet som breder ut sig i alla riktningar. Det kan vi inte leva utan.

Det var ett ”tecken”, skriver Johannes. Tecken på att det finns mer än nog av det goda i världen – det ska bara delas. Tecken på att något nytt är på gång mitt i det gamla – vi behöver bara se det. Tecken på att kärlek finns – där den delas.

Be
Gud, jag ber för de människor som utgör vår församling att vi ska vara tecken på det goda, tecken på det nya, tecken på att det finns kärlek.

Ta ett steg
Bjud in till en liten fest utan någon särskild anledning. Gör god mat och gläd dig tillsammans med vänner och familj.


Söndag

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. 
Matteusevangeliet 7:24-27

När vi säger: ”Hörde du inte vad jag sa?” är det ofta på grund av att den andra inte gjorde som vi sa. Så är det också med Jesus. Han är inte så intresserad av vad vi hör, utan av vad vi gör. ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem...”

Någon sa: Människor menar ändå inte hälften av vad de säger. Därför ska man inte lägga så stor vikt vid vad de säger som vid vad de gör.

Be
Gud! Det är inte alltid jag får mitt liv att hänga ihop.
Mina ord och mina handlingar hänger inte alltid samman.
Det vill jag gärna att de gör. Hjälp mig

Ta ett steg
Gör en ”osynlig” god gärning idag. Hjälp någon utan att den vet att du står bakom det. Öva dig att glädjas i den andres glädje.

Tillräckligt är tillräckligt – om att öva sig i att vara tillfreds

Daglig läsning, vecka 3


Här följer nu den dagliga läsningen för den tredje veckan. Börja gärna den här veckan med att läsa introduktionstexten till veckans läsning som du hittar i menyn till vänster. På Livsglädjes hemsida hittar du en predikan av Håkan Kenne, pastor i församlingen, utifrån veckans tema. Där finns även den dagliga läsningen i nedladdningsbar.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Många säger: ”Vem kan ge oss lycka?”
Herre, låt ditt ansikte lysa över oss.
Av dig har jag fått en större glädje
än de som fått korn och vin i mängd.
Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Psalm 4:7-9

Vägen till att bli tillfreds börjar med att tacka för det som du redan har fått.

Vad är lycka för dig?

Be
Gode Gud
Ge mig idag, att uppleva glädje
Ge mig idag, att uppleva lycka
Lär mig att se, att allt är från dig

Ta ett steg
Ta med fikabröd till kollegorna på arbetet eller överraska någon som är mycket ensam med ett besök eller ett telefonsamtal.


Tisdag

Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva alltid efter att göra gott, mot varandra och mot alla andra. Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. 
1 Thessalonikerbrevet 5:15-18

Det kan vara provocerande att höra, att vi alltid skall vara glada och säga tack. Är det realistiskt? Här är det tal om en glädje och tacksamhet som inte är bunden till om allting går som vi gärna vill, men bygger på tacksamhet för det som vi redan har fått.

Hur reagerar du när läser dessa uppmaningar?

Be
Gud, tänd i mitt hjärta
kärlek
till min nästa, till min fiende
från den ringaste av alla levande väsen
till det namn som är högst bland alla

Ta ett steg
Drick bara kranvatten idag. Smaka på varje mun du tar och säg tack till Gud för den mest basala och nödvändiga dryck, som vi har tillgång till.


Onsdag

Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.
Filipperbrevet 4:11-13

Paulus kände både till att ha överflöd och att lida brist. Trots det levde han sitt liv utifrån att det inte skulle vara omständigheterna som skulle styra honom. Han fann sin styrka hos Gud.

Hur finner du styrka till ditt liv?

Be
Tack Gud, att du är den som ger
för att det är din natur
Ge mig styrka till den dag, jag skall leva idag.

Ta ett steg
Skriv upp fem saker som du är tacksam för och som du inte kan leva utan.


Torsdag

Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: ”Mästare, vad skall vi göra?” Han svarade: ”Driv inte in mer än vad som är fastställt.” Och när det kom soldater och frågade honom: ”Och vi, vad skall vi göra?” sade han till dem: ”Pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sold.”
Lukasevangeliet 3:12-14

När Johannes döparen talar till tullindrivarna och soldaterna om att inte avkräva för mycket och inte plundra andra, är det då bara moraliska förmaningar om att uppföra sig ordentligt?
Nej, han talat till dem om ett helt annat sätt att leva på, när man inte bara gör vad man själv har rätt till, men ger avkall och låter sig nöja av hänsyn till andra.

Att nöja sig. Uppfattar du det som positivt eller negativt?

Be
Låt mig idag nöja mig med
mångfalden
rättfärdigheten
plats till alla
hjälp till dem som har behov
din kärlek

Ta ett steg
Gör idag avkall på något som du har ”rätt till”, t ex din plats i mataffärens kassakö, i trafiken eller att få rätt i en diskussion.


Fredag

Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet.
Predikaren 5:9

”Mycket vill ha mer”, säger ett ordspråk. Det är som om att ju mer vi äger, desto mer blir vi besatta av att äga – och vi blir aldrig tillfreds. Det var en man, som man berättade om, att då han dog hade han mist allt. Det enda han hade över, var pengarna.

Be
Gud, jag lever så lätt efter ”mycket vill ha mer”. Hjälp mig idag att vara tillfreds med det som jag har.

Ta ett steg
Ge en gåva till någon som inte förväntar sig det (sophämtaren, lokalvårdaren på arbetet, hemhjälpen eller…).


Lördag

När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: ”Vad är det här?” eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: ”Det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde. 
2 Moseboken 16:14-18

Paulus hänvisar till upplevelsen av manna i öknen, när han skall förklara den princip om jämvikt som skall finnas i den kristna församlingen (2 Korintherbrevet 8:14-15). När någon har överflöd skall han dela med den som inget har, och senare är kanske rollerna ombytta. Jesus säger att vi inte skall bekymra oss om vad vi skall äta eller vad vi skall ha för kläder på kroppen (Matteusevangeliet 6:25-34). Kanske hänger de två ihop! När vi inte skall bekymra oss är det inte för att allt vi behöver dimper ner i våra knän utan att vi har lyft ett finger, utan för att vi hör ihop med andra som vi hjälper och tar emot hjälp ifrån.

Be
Herre, jag tackar dig för allt
allt, jag kan dela med andra
allt, jag tar emot från andra

Ta ett steg
Stäng ute så mycket ljud som möjligt idag
Stäng av radion, TV:n, internet, sociala medier och njut av stillheten.


Söndag

Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
Matteusevangeliet 6:33-34

Jesus säger att vi skall koncentrera oss på Guds rike och det som Gud vill att vi skall leva.

Vad är det första du kommer att tänka på när du läser dessa ord?

Be
Kom med ditt rike
ske din vilja
i mig och genom mig

Ta ett steg
Köp inte idag något som du annars brukar – cigaretter, godis, tuggummi, kaka. Ge istället pengarna till en som behöver det.

Pinocchio och fjärilen – om att ta sig an livet och leva det!


Daglig läsning, vecka 4


Här följer nu den dagliga läsningen för den fjärde veckan. Börja gärna veckan med att läsa introduktionstexten till veckans läsning som du hittar i menyn till vänster. På Livsglädjes hemsida introduceras också veckans tema i en predikan av Håkan Kenne, pastor i församlingen. Där kan du också ladda ner veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.
Jeremia 1:4-8

Gud har stor tilltro till oss. Gud betror oss mycket. Ta en stund idag och reflektera över vad du har blivit betrodd med.

Gud har känt dig sedan begynnelsen. Därför lovar han också att vara med dig när det är något som du tycker är svårt att säga, något du står i, när något är svårt eller när du fruktar.

Be
Tack
för allt du gett mig
för allt du kommer att ge mig
Tack

Ta ett steg
Lägg i dag tid på att reparera något som har gått sönder.


Tisdag

”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” 
Markusevangeliet 10:42-45

”Men så är det inte hos er”

Vad kommer du att tänka på, när Jesus säger detta till dig idag?

Be
När jag använder hårda ord mot andra, stoppar du mig
Så ska det inte vara
När jag bara hänger på, stoppar du mig
Så ska det inte vara
När jag vill vara en av de stora, stoppar du mig
Så ska det inte vara

Ta ett steg
Gör något idag som du är rädd för att göra, men som du vet att du egentligen borde göra.


Onsdag

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
Johannesevangeliet 15:12-17

För Jesus är det en stark koppling mellan att följa honom och att älska andra. Det största ansvar vi har är att visa kärlek till varandra. Vi har blivit betrodda varandra. Någon har uttryckt det såhär: ”Varje gång vi är tillsammans med en annan människa håller vi en del av den människans liv i våra händer.”

Vad betyder det för sättet du möter människor på idag?

Be
Kristus, var idag i min mun
när jag talar med andra
med min hand
när jag räcker ut den
och tar ansvar för det liv
jag håller i mina händer

Ta ett steg
Finns det någon relation till en annan människa som du behöver ta ansvar för idag?


Torsdag

Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!
Jesaja 58:5-7

För Jesaja är inte ansvar en tråkig syssla, ett tungt ok man ska ta på sig. Det är konkreta livgivande handlingar som går före gudstjänsten och religiösa handlingar.

Be
Herre, låt mig få känna ditt hjärta
så att jag älskar det du älskar
så att jag ser det du ser
så att jag ger mig hän till det arbete
du gav din son och dina barn att göra

Ta ett steg
Baka bröd och ge det till någon som aldrig får hembakt bröd


Fredag

Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ 
Lukasevangeliet 14:16-21

De första som blir inbjudna, har en massa saker de tycker att de är ”tvungna till”, ”måste” och ”inte kan” och därför missar de festen. Det finns så mycket som vi tycker är viktigt, och ibland kommer detta stå i vägen för det viktigaste. Vi har så många möjligheter och om vi inte är medvetna om våra val och vad vi väljer bort så blir vi lätt insnärjda i en massa ”måste”, ”behöver” och ”borde”.

Överväg om det finns något i ditt liv som är viktigt, vilket står i vägen för det viktigaste.

Be
Gud, visa mig där jag har blivit bunden av
det som jag måste
det jag ska och det jag borde
Låt mig välja rätt
så det blir till gott liv

Ta ett steg
Öva dig idag på att säga nej till oviktiga saker.


Lördag

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. 
1 Petrusbrevet 4:10-11

Lägg märke till hur Petrus knyter samman ansvar med Guds nåd och att tjäna andra. Det börjar med Guds överväldigande kärlek till oss och fortsätter i vår tjänst för andra. Det är en fortsatt rörelse, ett flöde av generositet – ett liv som flödar över. Petrus understryker att vi inte ska göra det i vår egen styrka, men att allt vi behöver får vi från Gud.

Var behöver du Guds hjälp och styrka idag?

Be
Gud, du vet när jag är svag
och behöver styrka från dig
Ge mig mod till att låta dig komma nära

Ta ett steg
Erbjud dig till att vara barnvakt hos någon som du vet skulle behöva en ledig kväll.


Söndag

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv.
5 Moseboken 30:19-20a

”Du ska välja livet” – starkare uppmaning finns det nästan inte. Att välja livet är att kasta sig ut i tillvaron med tillit till Gud, i ansvar för sitt eget liv och i kärlek till andra. Det är att få tag i den stora gåvan som Gud ger oss varje dag. En rabbin har skrivit: ”En gång kommer var och en av oss ställas till svars för alla de goda ting som Gud har gett i världen, men som vi inte njutit av.”

Vad ska du njuta av idag?

Be
Gud, idag väljer jag livet.

Ta ett steg
Ta minst en timme till att göra något som berikar ditt liv.

Öppna hjärtan, öppna händer – om att ge det goda vidare

Daglig läsning, vecka 5


Här följer nu den dagliga läsningen för den sista veckan. Börja gärna den här veckan med att läsa introduktionstexten som du hittar i menyn till vänster. På Livsglädjes hemsida hittar du en predikan utifrån veckans tema. Där finns också veckans läsning nedladdningsbar.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. 
Matteusevangeliet 5:44-48

Det är en djärv tanke, att Guds barn skall vara som Gud. Ja, vi kanske tänker att det helt enkelt är fel att säga så. Men i Bibeln sägs det ganska frimodigt. När Gud förlåter, skall vi också förlåta. När Gud visar rättfärdighet mot alla, så skall vi visa rättfärdighet mot alla. När Gud älskar, skall vi älska. Det är också det som är den djupaste anledningen till att vi skall ge – Gud gav och Gud ger!

Be
Älskade Gud
jag tackar för de många välsignelser du ger
allt gott till själ och kropp
var minut av dagen
varje andetag

Ta ett steg
Gör en lista över alla Guds gåvor till dig. Lägg listan i din bok, titta på den några gånger under veckan och lägg till det som du kommer på efterhand.


Tisdag

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. 
Psalm 24:1

Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva?
1 Korintherbrevet 4:7

Det är en grundtanke i Bibeln att vi egentligen inte äger något av allt det som vi brukar kalla för ”vårt” – inte vår egendom, inte ens oss själva. Vi är Guds och allt tillhör Gud. Men Gud är givmild med det som är hans och lägger mycket i våra händer, som vi kan leva av och förvalta till det bästa för andra och för oss själva.

Be
Gud, jag glömmer ofta att mitt är ditt
och ditt är mitt
Må det vara annorlunda idag

Ta ett steg
Använd ordet ”tack” lite oftare än du brukar idag.


Onsdag

”Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
Lukasevangeliet 6:38

”Ge, så skall ni få” – det låter så enkelt, men vågar vi lita på det?

I Bibeln finns det många uppmaningar med budskapet: ”Var inte rädd för att ge. Du skall inte sakna något. Gud glömmer dig inte. Lita på honom.”

Har du någonsin gett så mycket till andra att du själv saknade det du behövde?

Har du upplevt att du gav och fick mer tillbaka?

Be
Må jag lita på
att jag aldrig kommer att sakna
Må jag ge rikligt till andra
Må jag lära mig att se andras nöd före mina
egna behov

Ta ett steg
Ta fram ett kuvert och lägg i ett belopp. Kanske 50, 100 eller 500 kronor, så att du har kontanter ifall du spontant vill ge någon, som behöver.


Torsdag

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.
Romarbrevet 12:6-8

Att vara givmild är en tjänst för Gud. Paulus säger att ha ekonomiska möjligheter är en gåva från Gud i linje med profetia och undervisning.

Vad har Gud gett dig att tjäna med?

Be
Ge mig fantasi till att upptäcka nya sätt
att tjäna dig på

Ta ett steg
Givmildhet är en gåva också när man inte blir ombedd. Ge idag något till en annan – din äkta hälft, ditt barn, dina föräldrar, en vän, en hemlös – utan att de har bett om det.


Fredag

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? 
Hebreerbrevet 13:5-6

”Lev inte för pengar”

Det här är närgånget det här! Styr du dina pengar eller styr dina pengar dig?

Är du tillfreds med det du har eller strävar du konstant efter mer?

Be
Gud, jag är ofta otillfreds
och det gör inget gott med mig
Jag vill gärna vara mer tillfreds
och göra gott mot andra.

Ta ett steg
Ta idag kontakt med en människa som du vet är ensam, sjuk eller trött och som du länge har velat höra av dig till.


Lördag

Han tittade upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner två kopparslantar, och då sade han: ”Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.” 
Lukasevangeliet 21:1-4

Man säger att en människas givmildhet inte värderas utifrån hur mycket man ger, men på hur mycket man behåller för sig själv. Det är det Jesus pekar på med sin hänvisning till änkan.

Be
Gud, gör mig till en människa
som tar emot dina gåvor
som gör vad jag kan
på så många sätt jag kan
på så många platser jag kan
på så många tider jag kan
för så många människor jag kan
så länge jag kan

Ta ett steg
Gå igenom din budget eller sätt av tid till att göra det en av de kommande dagarna. Värdera om det är en god balans i det som du använder dina pengar på.


Söndag

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. 
2 Korintherbrevet 9:6-9

Vi har nått till vägs ände. Vi hoppas att du i löpet av de dagar som du har läst om det generösa livet har upplevt livets storhet och Guds generositet. Att du har blivit fylld med tacksamhet för det som du har fått dig givet och har fått lust till att dela allt gott med människor omkring dig.

Välsignelse
Må Gud den generöse ge dig
en regnbåge för varje storm
ett leende för varje tår
ett löfte för varje bekymmer
en välsignelse för varje prövning
en vän för varje börda som är svår att bära
en sång för varje suck
och ett svar på varje bön