Intro vecka 2, Dagar och skelett - om Guds vilja och våra möjligheter

Introduktion, vecka 2

”… och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till världens slut” Matteusevangeliet 28:20

Dagar och skelett

Gud ville att det skulle vara gott. Världen är skapad i ett utbrott av kreativitet, överflöd och kärlek. Men något har gått galet. Hur blir det Gud vill synligt i världen idag?

Redan från början ger Gud mänskligheten en väg så att hans vilja kan bli synlig i världen. Eva och Adam fick ett bud, senare fick Mose tio och genom Moseböckerna växer det till 613 olika bud. Judarna menar att det är ett bud för var och en av de 365 dagarna på året och för var och en av de 248 ben som de menade bygger människans kropp. För dem handlade buden om att Guds vilja måste bli kött och blod, konkret och synligt, för det har med hela livet att göra - alla dagar, alla ben.

Men något gick snett. Buden fick sitt eget liv och istället för att vara livgivande vägledning såg människorna dem som bromsande band och småaktiga begränsningar.

Gud ville en annan väg. För att vända utvecklingen och visa hur skapelsen egentligen var menad, så behövde Gud själv gå in i den och bli levande i kött och blod, alla dagar - alla ben.

Det är så vi förstår Jesus. Guds vilja, som i det Gamla Testamentet uttrycktes genom bud som skulle hållas, visar sig nu genom en människa, Jesus Kristus.

Gud själv trädde in i vår verklighet

För att förändra

För alltid

Steg för steg

Så vandrade Gud bland sina skapelser i sin skapelse och visste hur det egentligen var tänkt från början. Han åt och drack med de utstötta, helade dem som var sjuka, visade en annan väg att leva på och bjöd med folk att gå med honom på den vägen. I hans ord ligger ett eko från skapelseberättelsen:

”Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd.”

Gud ville visa dem ett annat sätt att vara människa på och ett annat rike att leva i än det som de kände till. Ett liv, som sträcker sig tillbaka ända till skapelsens morgon, som bär en överflödande glädje till livet och som vibrerar av visshet om att världen är god. Ett liv som är troget det som Gud ursprungligen tänkt.

Stycke för stycke

Steg för steg

Nytt liv

Långsamt fick fler och fler upp ögonen för att det var Gud som kommit till dem. Det gick långsamt. Som ett frö som planteras i jorden, som jäst som läggs i degen.

Det viktigaste av allt

En gång fick Jesus frågan om vad som är det viktigaste. Han summerade allt till en enda mening som beskriver det generösa liv Gud kallar oss att leva.

Älska Gud

Andra

Er själva

Det är liv som levs, liv efter Guds vilja. Kött och blod, skelett och dagar, vardag och fest.

Gå med mig

Detta är efterföljelse. Att söka efter att leva som han, där det är viktigare att vara trofast än att ha tro. Därför berättade han hellre historier om människor och Gud än han gav nya bud och lagar som skulle följas.

Om fester som skulle fyllas upp till sista platsen.

Om arbetsgivaren, som ger en lön så att alla kan leva.

Om bonden som har så mycket utsäde att han till och med kan så på de mest obördiga platser.

Om fadern, som själv tar emot den, som räknat honom som död.

Det är så vi upptäcker hans gränslösa, överväldigande generösa sätt att leva på.

Denna veckas läsning

I den kommande veckan ska vi öva oss att se världen med Jesu ögon. Må du höra att orden är till dig och må du få träda in i det liv och den historia som han räcker dig, där det handlar om att älska Gud, andra och dig själv.

Frågor till samtal

Vecka två handlar om vad Gud vill med världen och hur det har blivit synligt genom Jesus. Han är inte bara sann människa, men den sanna människan – människan som Gud från början tänkt att vi skulle vara.

Börja med att tala om hur förra veckans samtal och de dagliga läsningarna har utmanat era tankar och handlingar. Är det något ni behöver samla upp eller en poäng som ni vill dela med varandra från veckan som har gått?
  • Jesus sa: Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Joh 10:10 - Vad tänker ni att det betyder?
  • Vi använder olika ord om Jesus, t ex Frälsaren, Mästare och Herre – Vad tänker ni att det ligger i dessa ord? Vad är din syn på Jesus?
  • Finns det kopplingar mellan hur vi ser på Jesus och hur vi lever våra liv?

Citat

”Vi är duktiga på att hitta fel, brister och synd hos andra och hos oss själva. Ibland kan man tro att kristna är världsmästare på ”finn-fem-fel”. Jesus mötte också brister, fel och synd, men istället för att peka finger försökte han hela.”
  • Samtala om vad citatet betyder för er. Vad skulle det innebära för det sätt vi lever på, om vi istället för att leta fel och brister försöker göra det som har gått sönder helt igen? 
  • Älska Gud, andra och dig själv, sa Jesus. Konkret, hur gör vi detta? Att förstår hur vi ska älska vår nästa är kanske ganska klart för oss, men vad innebär det att älska Gud och på vilket sätt ska vi älska oss själva?

Avsluta

Avsluta med att be tillsammans.
Om ni vill kan ni be denna bön tillsammans:

Gud
Det är galet
svårt att förstå
känns emellanåt orättvist 
det som livet gör med oss
hur vi behandlar varandra
det som sker i världen
Låt ditt ljus få lysa över allt
till uppmuntran
till förnyat hopp
till kraft att bära det vi skall bära
till omvändelse och nytt liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar