Intro vecka 5, Öppna hjärtan, öppna händer – om att ge det goda vidare

Introduktion, vecka 5


En givmild människa får rikt igen, den som mättar andra blir själv mättad. Ordspråksboken 11:25


Öppna hjärtan, öppna händer
Det är skönt att vara tillsammans med en givmild människa. Inte då för att man själv hoppas på att få njuta av den andres givmildhet(!), men för att det är något särskilt, något stort med givmilda människor.

En givmild människa tänker mer på andra än sig själv. En givmild människa känner med den som inget har.

Det låter nästan som om det handlar om Jesus.

Kan vi helt enkelt säga att givmildhet är gudomligt?

De tiggde och bad
Ett bra exempel på givmildhet är när Paulus berättar om de kristna i Makedonien. Han håller på med att samla in pengar till de fattiga i Jerusalem och när han försöker överbevisa församlingen i Korinth om att de också skall vara givmilda, berättar han om de kristna i Makedonien (2 Kor 8).

Församlingen var fattig. Det var därför lätt att tänka att de nog inte kunde bidra med så mycket till insamlingen. Men Paulus skriver att även om de var fattiga, tiggde de och bad om att få vara med i insamlingen.

Gudomligt

Det räcker
Gud lät världen bli till i ett överflöd av generositet, liv och kreativitet. I Guds värld är det högt till himlen.

Tillräckligt med plats

Tillräckligt med liv

Tillräckligt

Vi behöver inte dra saker tätt intill oss, hålla på vårt och samla på hög. I förhållande till Guds storhet blir det ett småaktigt sätt att leva på. Det är därför efterföljelse av Jesus handlar om att leva ett generöst liv.

Välsignat
De flesta har upplevt hur roligt det är att ge. När man ger en gåva till någon som blir riktigt glad för den tänker man inte längre på att gåvan kanske kostade mer än vad man hade råd med. ”De pengar man ger till något gott, kommer man inte sakna”, säger ett gammalt danskt ordspråk. Vi blir rika av att ge – kanske inte i pengar, men i glädje. På några ställen i Gamla Testamentet är det ord vi översätter med ”givmildhet” faktiskt ordet ”välsignelse”.

Genom att vara givmilda välsignar vi andra och vi blir själva välsignade.

Det generösa livet
Det generösa livet handlar inte bara om att ge bort något, men det är ett sätt att leva på som går tillbaka till skapelsen och till det sätt som Gud skapade världen på. Det är ett liv som sjunger på den refräng Gud sjöng in över det första livet: Det är gott!

Det handlar om att finna fred, att omfamna livet och vara med i den utveckling som Gud har startat.

Men det handlar också om att ge.

Jesus säger: ”där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” Man kunde tro att det skulle vara tvärtom – att det vi värdesätter också är det som vi använder våra pengar till. Men Jesus vänder på det och säger att där vi placerar våra pengar, där kommer också våra hjärtan, vårt engagemang, vår tid och uppmärksamhet vara.

Genom givmildhet knyts våra hjärtan till Gud.

När vårt hjärta är öppet för Gud, är våra händer öppna för människor.

5 veckor
Genom de senaste veckorna har vi läst om Guds generositet. Vi ser den i skapelseverket och vi ser den i Jesus sätt att leva på. Det är det liv vi är kallade att följa efter. Steg för steg, dag för dag, tillfreds med det vi har fått, ansvariga för de relationer vi är en del av och givmilda med det vi har blivit anförtrodda.

Denna veckas läsning
I den kommande och sista veckan i detta förlopp har du möjlighet att läsa om Guds givmildhet mot oss och om att vi skall vara givmilda. Må ditt hjärta bli fyllt med glädje över Guds gåvor och dina möjligheter till att göra gott med det som du har fått att förvalta.

Frågor till samtal
Vecka fem avslutar cirkeln genom att vända tillbaka till temat givmildhet. Denna gång är det inte Guds givmildhet, men vår.

  • Vilken skillnad har de sista veckornas samtal, läsningar, böner och steg gjort i era liv?
  • Vad säger ni om tanken att vi skall vara som Gud? När Gud älskar skall vi också älska. När Gud är givmild skall vi också vara det. Är det möjligt? Hur blir det i så fall så? 
  • Tala med varandra om goda sätt att vara givmild på och ge exempel på när ni själva har mött det?
  • Vad vill du allra helst ge vidare till andra människor?

Citat
Jesus säger: ”där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

  • Vad tänker ni om det Jesus säger?
  • Bibelns förståelse av världen och allt som finns är att det tillhör Gud. Vilken skillnad gör det för det sätt som vi lever på, om vi betraktar allt som vi äger, som något som i verkligheten tillhör Gud?

Denna vecka är den sista i Det generösa livet. Försök att på hemmaplan tänka tillbaka på det ni har talat om och ta med varsin fråga till nästa träff, som ni gärna vill höra de andras svar på.

Avsluta
Avsluta med att be tillsammans på det sätt som är naturligt för er.
Eventuellt kan ni be denna gemensamma bön:

Käre Gud!
Jag har prövat att gå många vägar
Du vet, hur det har gått!
Nu vill jag gå din väg
Det är den bästa 
för den värld du älskar
för dem du älskar
för mig
som du alltid har älskat
Du vet, hur det kommer att gå!
Generöse Gud!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar