Intro vecka 1, Koffertfisk och stjärnvimmel - om Gud och en fantastisk värld


Vecka 1

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. 1 Moseboken 1:11-12

Koffertfisk och stjärnvimmel

Orkidén i fönsterkarmen är bara en av de mer än 18 000 arter som finns av orkidéer. Den bit gurka som jag åt till frukost innehöll kärnor till 60 nya plantor. På en plats just nu simmar en koffertfisk runt utan att det egentligen går att säga något om vad den är till för – med mindre att man är en koffertfisk förstås!

Det är något överväldigande och närmast slösaktigt med världen. Tänk på det överflöd av arter, figurer, former och färger som finns i naturen – och den utvecklar sig fortfarande. Varje år upptäcker vi hittills okända arter och helt nya uppstår som en del av naturens framväxt och utveckling.

Varför finns det ett sådant slöseri och överskott? Det korta svaret är att så vill Gud ha det. När det i skapelseberättelsen understryks att träd skall växa med frukt och kärnor, så är det en berättelse om att världen skall fortsätta utveckla sig och bli större, vackrare och bättre att leva i. Sådan är den skapad och så har Gud velat ha det från början.

Vi kan då och då tappa perspektivet och bli uppslukade av problemen, kriserna och nedbrytandet som lurar i horisonten. Vi glömmer att allt börjar bra.

I Bibeln hittar vi berättelsen om Abraham som upplever att allt inte riktigt går som han vill. Han blir uppfylld med missmod och svartsyn ända till den natt då Gud kallar ut honom till att titta på himlen en stjärnklar natt, så att han återigen kan bli överväldigad av den rikedom, mångfald och skönhet som finns i allt det skapade.

Sådan är Gud.

Överväldigande.

Givmild.

God.

Och medan vi är på temat stjärnor: det finns fler stjärnor i universum än det finns sandkorn på alla världens stränder. Det är nästan för mycket, när vi alltså bara kan se mindre än 9 000 av dem från jorden!

Känn rytmen

Det finns en rytm, en refräng, en ton som kommer tillbaka när vi läser skapelseberättelsen i Bibeln:

Gud såg att det var gott.

Kanske behöver det sägas så många gånger för att vi inte skall glömma det. Gud vill att världen skall vara en plats där det är gott att leva. Där det finns mångfald och överflöd av liv. Mitt i allt detta sätter han oss, för att vi skall glädja oss över allt det goda och för att vi kan vara medarbetare i den utveckling som Gud har satt igång. Gud såg att det var gott.

Det står inte ”perfekt” för då vore det färdigt och det skulle inte finnas mer att göra. Då skulle all förändring innebära att det blev operfekt, något sämre.

Men det är gott.

Grundläggande.

Genomgående.

Helt och alldeles.

Gott.

Förlossningsmedhjälpare

De ord som på grekiska och hebreiska används om skapelsen kan också användas om födsel. Kanske är just födsel det bästa ordet för att förklara vad det är Gud gör: Gud sätter igång något. Gud ger liv och möjligheter till växt.

Gud skapar en värld som skall utveckla sig. Plantor skall sätta frön och träd bära frukt med kärnor. Världen och människorna föds till att utveckla sig. Växt är en del av Guds tanke med den och dem som han ger liv.

Vi kan klara oss med mindre. Men Gud vill det på annat sätt.

Det skall vara överflödande.

Överväldigande rikt.

Mångfaldigt.

Generöst.

Som Gud själv.

Därför är Edens lustgård inte bara ett begrepp i skapelseberättelsen, utan även trädgården, vägen, byggnaderna och människorna utanför vår dörr idag. Det är vad vi kallar ”det generösa livet” där vi är Guds medarbetare och förlossningsmedhjälpare i en fantastisk värld som Gud har satt igång.

Gud sa inte om trädgården att den var ”perfekt”, men den är som Gud vill ha den:

Den är god.

Denna veckas läsningar

I den kommande veckan kommer du att läsa om Guds goda skapelse som utgångspunkt för vår förståelse av världen. Må du öppna ditt hjärta för Gud, må du känna igen att världen är god för att Gud vill ha den sådan. Må du fyllas med glädje över Guds goda gåvor och må du var dag ta nya steg för att upptäcka din väg.

Frågor till samtal

Vecka 1 sätter fokus på världen som Guds sköna projekt. Ett projekt som Gud fortfarande arbetar på och som vi får vara en del av.

Detta är det första upplägget för era samtal. Om inte alla i gruppen känner varandra så ta lite tid för att berätta om er själva.

Om ni redan är igång med de dagliga läsningarna kan ni också börja med att tala om vad som särskilt har utmanat er eller berikat er i dessa. Tala också om era förväntningar på Det generösa livet och förvissa er om att ni har er överenskommelse för de kommande träffarna på plats.

  • Gud såg att världen var god. Dela upplevelser med varandra om hur ni har märkt att det är sant. 
  • I upplägget beskriver vi Gud med tre ord: överväldigande, givmild och god. Passar den beskrivningen med er förståelse av Gud? Vilka tre ord skulle ni välja?
  • Den förståelsen av världen och Gud som kommer till uttryck här har också betydelse för vår syn på oss själva. Läs Psalm 8 och tala om den människosyn som finns i psalmen. 
  • Vi kan lätt tro att det ideala livet är felfritt och perfekt. Vad betyder det för oss själva och vår nästa om vi byter ut ordet ”perfekt” mot ”god”?

Citat

”Istället för att drömma oss tillbaka till den gång då det var ordning på allt och Gud såg att det var gott, skall vi drömma Guds drömmar om vad som skall hända idag för att hans goda värld ska bli verklighet.”

  • Tala med varandra om vad citatet betyder för er. Vad kan ni konkret göra den närmaste veckan för att vara Guds medarbetare och förlossningsmedhjälpare i den goda värld som Gud har satt igång?

Avslutning

Avsluta med att be tillsammans på det sätt som ni finner naturligt. Ni kan eventuellt be denna bön tillsammans:

Må det finnas 
respekt för jorden 
fred för dess människor 
kärlek i våra liv 
glädje över det generösa 
förlåtelse för det som varit ont 
från nu och framöver en ny startInga kommentarer:

Skicka en kommentar