måndag 24 februari 2014

Dagar och skelett - om Guds vilja och våra möjligheter

Daglig läsning vecka 2

Här följer nu den dagliga läsningen för den andra veckan. Börja gärna med att lyssna till en predikan utifrån veckans tema av Emanuel Nielsen, pastor i Livsglädje Landskrona. Där finns även den dagliga läsningen nedladdningsbar. I menyn till vänster hittar du också introduktionstexten till veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Denna lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den? Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. 
5 Moseboken 30:11-14

Guds vilja är inte ofattbar eller ouppnåelig. Den är livs- och jordnära. Den handlar om våra liv och vår vardag. Den handlar om vad vi gör, vad vi säger, hur vi är trofasta.

Hur är det synligt i ditt liv idag?

Be
Gud, var nära mig idag
var i min mun och mitt hjärta
var i min tanke och i mitt handlande
så att det jag gör, gör jag i dig
så att det jag säger, säger jag i dig
så att den jag är, är jag i dig.

Ta ett steg
Försök att inte tala för mycket idag. Ge dig istället tid att lyssna till Gud och människor runt omkring dig.


Tisdag

Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.
Kolosserbrevet 1:18-20

Allt vad Gud är finns i Jesus. När vi ser på Jesus ser vi vem Gud är och vad Gud vill.
Vi är skapta till Guds avbild för att likna och leva ut det.

Hur ser du Guds bild i människor omkring dig?

Be
Gud, jag vill gärna förstå
vad det betyder att du är i mig
och i alla jag möter

Ta ett steg
Se till att du hälsar på dina grannar idag.


Onsdag

En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade: ”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” Jesus sade: ”Vad står det i lagen? Hur lyder orden?” Han svarade: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva. 
Lukasevangeliet 10:25-28

Hela mitt hjärta, också det sårade?
Hela min själ, också när jag är förtvivlad?
Hela min styrka, också när jag inte orkar?
Hela mitt sinne, också det mörka?

Vi kan inte älska Gud med bara vår fina, vackra sida för då älskar vi honom inte helt. Gud omfamnar hela livet, för han känner till allt och vill vara en del av allt. ”Gör det, så får du leva”, säger Jesus.

Be
Gud, välsigna himlen över mig
jorden under mig
din avbild i mig
dagen, som ligger framför mig
livet, som är i mig

Ta ett steg
Krama fem människor idag


Torsdag

En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 
Matteusevangeliet 13:3-8

Bonden har massor av utsäde. Han är inte rädd för att kasta ut överallt.

Han är generös. Det är tillräckligt. Istället för att hela tiden räkna ut om det kan betala sig att göra något, kanske vi bara ska se till att göra det vi vet är gott.

Be
Gud, min far
du som ger och ger - för det är sådan du är
hjälp mig att ta emot idag
till att vara en god jord

Steg i tro
Be för en annan människa idag. Om du har möjlighet gör det gärna tillsammans med den.


Fredag

Och Jesus sade: ”Vad skall vi likna Guds rike vid? Vad skall vi använda för bild? Det är som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön här på jorden när man sår det, men när det har såtts skjuter det upp och blir större än alla örter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.” 
Markusevangeliet 4:30-32

Det ser inte ut som vi trodde. Så är det ofta med det Gud gör. Det är annorlunda, mindre än vad vi räknat med. Och vi missar det så lätt.

Men det är fullt med möjligheter och fullt med liv om vi ger det plats, så att det kan växa till och utvecklas.

Finns det något du behöver ge utrymme för idag?

Be
Gud, jag ger dig plats
i mina tankar
i mina ord
i mitt liv

Ta ett steg
Ge en människa en komplimang idag. Gärna någon som inte hade förväntat sig det, men som du upplever gör något gott - även om det är något litet.


Lördag

”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. 
Johannesevangeliet 2:10-11

Jesus förvandlar 600-700 liter vatten till vin. Det är nästan för mycket av det goda – men bara nästan! För det goda kan man bara nästan få för mycket av. Det småsura, det glädjelösa, det medelmåttiga och instängda, det förkrympta och småaktiga – det kan vi få för mycket av. Men det goda, tro och hopp, livet som breder ut sig i alla riktningar. Det kan vi inte leva utan.

Det var ett ”tecken”, skriver Johannes. Tecken på att det finns mer än nog av det goda i världen – det ska bara delas. Tecken på att något nytt är på gång mitt i det gamla – vi behöver bara se det. Tecken på att kärlek finns – där den delas.

Be
Gud, jag ber för de människor som utgör vår församling att vi ska vara tecken på det goda, tecken på det nya, tecken på att det finns kärlek.

Ta ett steg
Bjud in till en liten fest utan någon särskild anledning. Gör god mat och gläd dig tillsammans med vänner och familj.


Söndag

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort. 
Matteusevangeliet 7:24-27

När vi säger: ”Hörde du inte vad jag sa?” är det ofta på grund av att den andra inte gjorde som vi sa. Så är det också med Jesus. Han är inte så intresserad av vad vi hör, utan av vad vi gör. ”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem...”

Någon sa: Människor menar ändå inte hälften av vad de säger. Därför ska man inte lägga så stor vikt vid vad de säger som vid vad de gör.

Be
Gud! Det är inte alltid jag får mitt liv att hänga ihop.
Mina ord och mina handlingar hänger inte alltid samman.
Det vill jag gärna att de gör. Hjälp mig

Ta ett steg
Gör en ”osynlig” god gärning idag. Hjälp någon utan att den vet att du står bakom det. Öva dig att glädjas i den andres glädje.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar