måndag 24 februari 2014

Koffertfisk och stjärnvimmel - om Gud och en fantastisk värld

Daglig läsning vecka 1

Här följer den dagliga läsningen för den första veckan. Innan du börjar föreslår vi att du bestämmer dig för en rytm där du får tid för läsningen och bönen varje dag. I menyn till vänster finns en länk till det vi kallar för en Andlig dagbok, som kan vara ett hjälpmedel till din eftertanke. På församlingen Livsglädjes hemsida hittar du också fler förslag på hur du kan ge Gud utrymme i ditt liv. Du kan börja veckan med att lyssna till en predikan utifrån veckans tema av Håkan Kenne, pastor i Livsglädje Landskrona. Där finns även den dagliga läsningen nedladdningsbar. I menyn till vänster hittar du också en introduktionstexten till veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag. Den här första veckans läsning bjuder in dig till att glädja dig över Guds skapelse.Måndag

Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
1 Moseboken 1:3-4

Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.
Psalm 36:10

Ljuset skapades först. Det är för att förstå: utan ljus inget liv. Med det finns en djupare förklaring bakom det ljus som skapades den första dagen (sol, måne och stjärnor skapas först den fjärde dagen). Det första ljuset Gud skapar är det särskilda ljuset som allt det skapade skall ses i, nämligen det ljus som Gud ser livet och världen igenom – att det är gott det här!

I vilket ljus ser du på omvärlden?

Be
Flimrande färger
genom fönstret i mitt sovrum
Kylig, frisk luft genom det öppna fönstret
Himlen färgad röd av morgonsolen
Välkommen dag från Gud
Var med mig, Gud, idag.

Ta ett steg
Uppehåll dig idag mer utomhus än du normalt brukar göra. Gå t ex en promenad eller se till att ta dig ut i alla de pauser som du får under dagens lopp.


Tisdag

Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet… Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:6-7, 10

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? 
Psalm 8:2-5

Skapelseberättelsen är inte naturvetenskap men Bibelns grundläggande berättelse om att Gud har full koll på allt. Livet är inte kaos och vi är inte utelämnade till opersonliga eller demoniska krafter. Då skapelseberättelsen skrevs ner var det en revolutionerande tanke att det fanns en Gud som hade kontrollen. Det betyder att livet kan levas tryggt. Inte i rädsla.

Be
När jag tänker att allt är kaos
när det är mycket som jag fruktar
så möt mig Gud

Ta ett steg
Är det något som du länge har önskat få ordning på, kanske en garderob, ett skrivbord, en kökslåda, dina bankpapper eller något annat, så avsätt lite tid idag till att få det gjort.


Onsdag

Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott.
1 Moseboken 1:11-12

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. 
Johannesevangeliet 15:5

Plantor med frö och träd som bär frukt med kärnor. Det är dessa bilder som talar till oss om att allt är skapat till att växa och utvecklas. Det gäller plantor, träd, fiskar, fåglar, djur och människor. Var gång Gud skapar hör vi som en refräng: ”Det var gott!”

Vi är inte perfekta eller färdiga. Dessvärre tror vi ibland att vi skall vara just det. Det ger oss en syn på våra egna liv som ödelägger. Vi jagar det perfekta och försöker dölja det som brister.

Överväg vad det betyder för hur du tänker om dig själv och ser på andra, när det inte är det perfekta du söker med din blick, utan det goda.

Be
Käre Gud, ibland är jag mycket hård mot mig själv
och hård mot andra, eftersom jag tror att allt skall vara perfekt.
Men du vill det goda och det är nog.

Ta ett steg
Köp en ny planta till din fönsterbräda eller ge lite gödning till de växter som länge har varit försummade.


Torsdag

Gud sade: ”På himlavalvet skall ljus bli till, och de skall skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De skall vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.” Och det blev så. Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att härska över dagen och det mindre till att härska över natten, och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden, att härska över dag och natt och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:14-18

Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus. 
2 Samuelsboken 22:29

Solen och månen skall lysa över jorden, säger Gud. Idag vet vi mer om solens betydelse. Fotosyntes, klimat, väderförhållanden och mycket mer är beroende av solen. Solens massa utgör 99% av hela solsystemets massa. Det innebär att jorden och andra planeter, asteroider o s v tillsammans bara utgör 1% av solsystemets massa! Det är faktiskt mera passande än man kan föreställa sig att använda solen och dess ljus som en bild för Gud.

Be
Jesus du kallas ”morgonrodnaden som besöker oss från ovan”
Besök mig idag. Ge mig ljus på min väg och energi till allt gott.

Ta ett steg
Tänd ett stearinljus eller flera när du äter kvällsmat idag.


Fredag

Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 
1 Moseboken 1:20-21

Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. 
Romarbrevet 1:20

I havet (hos koffertfisken), under jorden, på jorden och i luften finns många exempel på hur mångfaldigt och starkt livet är. Trots det är det lätt att gå igenom vardagen utan att förvänta sig att möta något gudomligt där. Men i den minsta detaljen och i den mest triviala vardagligheten kan vi möta Gud och bli mötta av honom.

Hur möter Gud dig idag?

Be
Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek, genom vilken du uppehåller din skapelse.

Ta ett steg
Ge mat till fåglarna utanför ditt fönster eller till änderna nere i parken. Om du har barn eller barnbarn så gör det tillsammans med dem.


Lördag

Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.”… Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. 
1 Moseboken 1:24-28, 31

Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet. 
Jesaja 6:3

En präst bad en gång: ”Kära Gud, tack för att du skapade giraffen för att underhålla oss.” Den förklaringen av vad en giraff är, är lika god som alla andra.

Det hävdas att det största hotet mot naturens rikedom och variation är den västliga, kristna kulturens uppfattning att natur och djur enbart är råvaror.

Be
Gud, jag tackar dig att jag är underbart skapad.

Ta ett steg
Ät ekologisk, vegetarisk mat idag.


Söndag

Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag, ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk. 
1 Moseboken 2:1-3

En rabbin ger en god förståelse av dessa verser genom att översätta dem så här: ”Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den helig, för på den dagen vilade han inför allt det arbete han fortsatt skulle utföra i det han hade skapat.”

Alltså, Gud vilade både efter det arbete han redan hade utfört och för att vara utvilad inför allt det arbete som var kvar att utföra.

Den 1 januari 1973 förändrades almanackorna så att måndag blev den första veckodagen. Fram till dess hade söndagen varit veckans första dag. Skulle söndagen och gudstjänsten få ny betydelse för dig om det inte är den dag som avslutar veckan, men dagen då en ny startar?

Be
Påminn mig om din bild djupt inom mig
Påminn mig om det ljus du ser mig i
Ge mig stillhet i tankarna och vila i kroppen
Så jag igen får resa mig och vara din medarbetare i det som du säger är gott

Ta ett steg
Ta idag dina steg lite långsammare än du brukar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar