måndag 24 februari 2014

Välkommen till "Det generösa livet!"

Det generösa livet är en serie med daglig läsning under fem veckor. Materialet är översatt från danska. Med start i oktober 2013 hade vi i Livsglädje Landskrona en gudstjänstserie utifrån detta tema. Du hittar en länk till den predikan som introducerar temat i början av varje veckas läsning. I menyn till vänster finns också en introducerande text. Den dagliga läsningen kommer i de följande posterna. Dessa texter finns också nedladdningsbara på församlingen Livsglädje Landskronas hemsida.

Genom din dator eller mobil kan du starta dagen med en kort läsning och bön. Vi tror att denna möjlighet till fördjupning genom eftertanke och bön ger dig en möjlighet att skapa goda vanor och rum för Gud att forma ditt liv.

Håkan Kenne och Emanuel Nielsen
Pastorer i Livsglädje Landskrona

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar