måndag 24 februari 2014

Öppna hjärtan, öppna händer – om att ge det goda vidare

Daglig läsning, vecka 5


Här följer nu den dagliga läsningen för den sista veckan. Börja gärna den här veckan med att läsa introduktionstexten som du hittar i menyn till vänster. På Livsglädjes hemsida hittar du en predikan utifrån veckans tema. Där finns också veckans läsning nedladdningsbar.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. 
Matteusevangeliet 5:44-48

Det är en djärv tanke, att Guds barn skall vara som Gud. Ja, vi kanske tänker att det helt enkelt är fel att säga så. Men i Bibeln sägs det ganska frimodigt. När Gud förlåter, skall vi också förlåta. När Gud visar rättfärdighet mot alla, så skall vi visa rättfärdighet mot alla. När Gud älskar, skall vi älska. Det är också det som är den djupaste anledningen till att vi skall ge – Gud gav och Gud ger!

Be
Älskade Gud
jag tackar för de många välsignelser du ger
allt gott till själ och kropp
var minut av dagen
varje andetag

Ta ett steg
Gör en lista över alla Guds gåvor till dig. Lägg listan i din bok, titta på den några gånger under veckan och lägg till det som du kommer på efterhand.


Tisdag

Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor i den. 
Psalm 24:1

Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du som om det inte var en gåva?
1 Korintherbrevet 4:7

Det är en grundtanke i Bibeln att vi egentligen inte äger något av allt det som vi brukar kalla för ”vårt” – inte vår egendom, inte ens oss själva. Vi är Guds och allt tillhör Gud. Men Gud är givmild med det som är hans och lägger mycket i våra händer, som vi kan leva av och förvalta till det bästa för andra och för oss själva.

Be
Gud, jag glömmer ofta att mitt är ditt
och ditt är mitt
Må det vara annorlunda idag

Ta ett steg
Använd ordet ”tack” lite oftare än du brukar idag.


Onsdag

”Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.”
Lukasevangeliet 6:38

”Ge, så skall ni få” – det låter så enkelt, men vågar vi lita på det?

I Bibeln finns det många uppmaningar med budskapet: ”Var inte rädd för att ge. Du skall inte sakna något. Gud glömmer dig inte. Lita på honom.”

Har du någonsin gett så mycket till andra att du själv saknade det du behövde?

Har du upplevt att du gav och fick mer tillbaka?

Be
Må jag lita på
att jag aldrig kommer att sakna
Må jag ge rikligt till andra
Må jag lära mig att se andras nöd före mina
egna behov

Ta ett steg
Ta fram ett kuvert och lägg i ett belopp. Kanske 50, 100 eller 500 kronor, så att du har kontanter ifall du spontant vill ge någon, som behöver.


Torsdag

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.
Romarbrevet 12:6-8

Att vara givmild är en tjänst för Gud. Paulus säger att ha ekonomiska möjligheter är en gåva från Gud i linje med profetia och undervisning.

Vad har Gud gett dig att tjäna med?

Be
Ge mig fantasi till att upptäcka nya sätt
att tjäna dig på

Ta ett steg
Givmildhet är en gåva också när man inte blir ombedd. Ge idag något till en annan – din äkta hälft, ditt barn, dina föräldrar, en vän, en hemlös – utan att de har bett om det.


Fredag

Lev inte för pengar; nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig? 
Hebreerbrevet 13:5-6

”Lev inte för pengar”

Det här är närgånget det här! Styr du dina pengar eller styr dina pengar dig?

Är du tillfreds med det du har eller strävar du konstant efter mer?

Be
Gud, jag är ofta otillfreds
och det gör inget gott med mig
Jag vill gärna vara mer tillfreds
och göra gott mot andra.

Ta ett steg
Ta idag kontakt med en människa som du vet är ensam, sjuk eller trött och som du länge har velat höra av dig till.


Lördag

Han tittade upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan. Men han såg också en fattig änka lägga ner två kopparslantar, och då sade han: ”Sannerligen, den där fattiga änkan gav mer än alla de andra. De tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på.” 
Lukasevangeliet 21:1-4

Man säger att en människas givmildhet inte värderas utifrån hur mycket man ger, men på hur mycket man behåller för sig själv. Det är det Jesus pekar på med sin hänvisning till änkan.

Be
Gud, gör mig till en människa
som tar emot dina gåvor
som gör vad jag kan
på så många sätt jag kan
på så många platser jag kan
på så många tider jag kan
för så många människor jag kan
så länge jag kan

Ta ett steg
Gå igenom din budget eller sätt av tid till att göra det en av de kommande dagarna. Värdera om det är en god balans i det som du använder dina pengar på.


Söndag

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. 
2 Korintherbrevet 9:6-9

Vi har nått till vägs ände. Vi hoppas att du i löpet av de dagar som du har läst om det generösa livet har upplevt livets storhet och Guds generositet. Att du har blivit fylld med tacksamhet för det som du har fått dig givet och har fått lust till att dela allt gott med människor omkring dig.

Välsignelse
Må Gud den generöse ge dig
en regnbåge för varje storm
ett leende för varje tår
ett löfte för varje bekymmer
en välsignelse för varje prövning
en vän för varje börda som är svår att bära
en sång för varje suck
och ett svar på varje bön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar