måndag 24 februari 2014

Pinocchio och fjärilen – om att ta sig an livet och leva det!


Daglig läsning, vecka 4


Här följer nu den dagliga läsningen för den fjärde veckan. Börja gärna veckan med att läsa introduktionstexten till veckans läsning som du hittar i menyn till vänster. På Livsglädjes hemsida introduceras också veckans tema i en predikan av Håkan Kenne, pastor i församlingen. Där kan du också ladda ner veckans läsning.

Den dagliga läsningen innehåller ett eller två bibelord, några meningar till eftertanke och en bön. Du uppmuntras också till att ta ett konkret steg varje dag.


Måndag

Herrens ord kom till mig: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala – jag är för ung!” Då sade Herren till mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.
Jeremia 1:4-8

Gud har stor tilltro till oss. Gud betror oss mycket. Ta en stund idag och reflektera över vad du har blivit betrodd med.

Gud har känt dig sedan begynnelsen. Därför lovar han också att vara med dig när det är något som du tycker är svårt att säga, något du står i, när något är svårt eller när du fruktar.

Be
Tack
för allt du gett mig
för allt du kommer att ge mig
Tack

Ta ett steg
Lägg i dag tid på att reparera något som har gått sönder.


Tisdag

”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” 
Markusevangeliet 10:42-45

”Men så är det inte hos er”

Vad kommer du att tänka på, när Jesus säger detta till dig idag?

Be
När jag använder hårda ord mot andra, stoppar du mig
Så ska det inte vara
När jag bara hänger på, stoppar du mig
Så ska det inte vara
När jag vill vara en av de stora, stoppar du mig
Så ska det inte vara

Ta ett steg
Gör något idag som du är rädd för att göra, men som du vet att du egentligen borde göra.


Onsdag

Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
Johannesevangeliet 15:12-17

För Jesus är det en stark koppling mellan att följa honom och att älska andra. Det största ansvar vi har är att visa kärlek till varandra. Vi har blivit betrodda varandra. Någon har uttryckt det såhär: ”Varje gång vi är tillsammans med en annan människa håller vi en del av den människans liv i våra händer.”

Vad betyder det för sättet du möter människor på idag?

Be
Kristus, var idag i min mun
när jag talar med andra
med min hand
när jag räcker ut den
och tar ansvar för det liv
jag håller i mina händer

Ta ett steg
Finns det någon relation till en annan människa som du behöver ta ansvar för idag?


Torsdag

Är det en sådan fasta jag vill se: en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska? Kallar du det fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen!
Jesaja 58:5-7

För Jesaja är inte ansvar en tråkig syssla, ett tungt ok man ska ta på sig. Det är konkreta livgivande handlingar som går före gudstjänsten och religiösa handlingar.

Be
Herre, låt mig få känna ditt hjärta
så att jag älskar det du älskar
så att jag ser det du ser
så att jag ger mig hän till det arbete
du gav din son och dina barn att göra

Ta ett steg
Baka bröd och ge det till någon som aldrig får hembakt bröd


Fredag

Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ 
Lukasevangeliet 14:16-21

De första som blir inbjudna, har en massa saker de tycker att de är ”tvungna till”, ”måste” och ”inte kan” och därför missar de festen. Det finns så mycket som vi tycker är viktigt, och ibland kommer detta stå i vägen för det viktigaste. Vi har så många möjligheter och om vi inte är medvetna om våra val och vad vi väljer bort så blir vi lätt insnärjda i en massa ”måste”, ”behöver” och ”borde”.

Överväg om det finns något i ditt liv som är viktigt, vilket står i vägen för det viktigaste.

Be
Gud, visa mig där jag har blivit bunden av
det som jag måste
det jag ska och det jag borde
Låt mig välja rätt
så det blir till gott liv

Ta ett steg
Öva dig idag på att säga nej till oviktiga saker.


Lördag

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet, amen. 
1 Petrusbrevet 4:10-11

Lägg märke till hur Petrus knyter samman ansvar med Guds nåd och att tjäna andra. Det börjar med Guds överväldigande kärlek till oss och fortsätter i vår tjänst för andra. Det är en fortsatt rörelse, ett flöde av generositet – ett liv som flödar över. Petrus understryker att vi inte ska göra det i vår egen styrka, men att allt vi behöver får vi från Gud.

Var behöver du Guds hjälp och styrka idag?

Be
Gud, du vet när jag är svag
och behöver styrka från dig
Ge mig mod till att låta dig komma nära

Ta ett steg
Erbjud dig till att vara barnvakt hos någon som du vet skulle behöva en ledig kväll.


Söndag

Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv.
5 Moseboken 30:19-20a

”Du ska välja livet” – starkare uppmaning finns det nästan inte. Att välja livet är att kasta sig ut i tillvaron med tillit till Gud, i ansvar för sitt eget liv och i kärlek till andra. Det är att få tag i den stora gåvan som Gud ger oss varje dag. En rabbin har skrivit: ”En gång kommer var och en av oss ställas till svars för alla de goda ting som Gud har gett i världen, men som vi inte njutit av.”

Vad ska du njuta av idag?

Be
Gud, idag väljer jag livet.

Ta ett steg
Ta minst en timme till att göra något som berikar ditt liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar